brandpunt _ focus

Brandpunt staat voor het mysterieuze proces van inspiratie en creativiteit wanneer gedachten, gevoelens, energieën en krachten gebald samenkomen in die ene focus om zich kenbaar te maken.

Ideeën smeulen eerst in de verbeelding, om daarna vlam te vatten en op te flakkeren of zachtjes te gloeien en uit te doven. Zoals de feniks… dat archetypische vurige wezen, met het vermogen om op wonderbaarlijke wijze uit zijn as te herrijzen. Symbool van de ongelooflijke veerkracht van de mens, een teken van hoop in deze tijden.

Focus stands for the mysterious process of inspiration and creativity when thoughts, feelings, energies and forces come together in that one melting point to make themselves known.

Ideas first smolder in the imagination, then catch fire and flare up or glow softly and die out. Like the phoenix… that archetypal fiery creature, with the ability to miraculously rise from its ashes. Symbol of the incredible resilience of man, a sign of hope in these times.