getroffen _ affected

De aanblik van een verroeste en kapotgeschoten oorlogshelm op de site ‘La Main de Massiges’ in Noord-Frankrijk kwam stevig binnen en inspireerde tot dit herinneringswerk. Vandaag actueler dan ooit…

The sight of a rusted and smashed war helmet at the ‘La Main de Massiges’ site in northern France struck a chord and inspired this memorial work. Today more relevant than ever…