binnenste buiten _ inside out

In de hoedencollectie Inside Out liet Anke zich inspireren door het idee van jezelf binnenste buiten keren en je innerlijk wel of niet laten zien aan de buitenwereld. Dit is een thema dat als rode draad door haar hele œuvre loopt. Hier vertaalt ze dit in het werken met ‘haar’ en ‘kapsels’, datgene wat door het dragen van een hoed juist verborgen is.

[“…de krekel was zo nieuwsgierig naar wat hij nu eigenlijk voelde, ergens binnen in zich, dat hij zich binnenste buiten keerde om daarachter te komen…”]

In the hat collection Inside Out Anke was inspired by the idea of turning yourself inside out and showing your inner self to the outside world or not. This is a theme that runs through her entire work as a common thread. Here she translates this into working with ‘hair’ and ‘hairstyles’, that which is hidden by wearing a hat.

[“…the cricket was so curious about what he was actually feeling, somewhere inside himself, that he turned inside out to find out…”]