innerlijke tuin _ secret garden

Deze collectie is geworteld in een innerlijke tuin van verlangen, dromen en fantasie… Een geheim gevoelsleven wordt omgezet in hoeden en “fascinators” die intrigeren.
De ene keer is dat door het fragiele kantwerk, een andere keer door een dubbele betekenis, soms door een aparte vormgeving – puur en vrouwelijk.

This collection is rooted in an inner garden of desire, dreams and fantasy… A secret emotional life is transformed into hats and “fascinators” that intrigue. Sometimes it is because of the fragile lace work, sometimes because of a double meaning, sometimes because of a special design – pure and feminine.