onderhuids _ underlying

Achterliggende idee bij deze collectie is dat kwetsuren dikwijls onderhuids schuilen, onzichtbaar onder de uiterlijke werkelijkheid. Soms tonen ze zich als een litteken, als een vaag teken, een herinnering. Herinnering aan wat opengereten werd en nadien weer dichtgroeide. De aandachtige kijker ontdekt binnenin de hoeden de kwetsbaarheid, ook al verbergen deze binnenin hun kwetsuren en schitteren ze aan de buitenkant.

The idea behind this collection is that injuries are often hidden, invisible beneath outer reality. Sometimes they show themselves as a scar, as a vague sign, a memory. A reminder of what was torn open and then closed again. The attentive viewer discovers the vulnerability inside the hats, even though they hide their injuries inside and shine on the outside.