schrijfsel _ writing

Drie creaties als loflied voor de creativiteit in ons gezin: hoeden ontworpen bij een verhaal van mijn oudste dochter, voorgedragen door mijn man en opgeluisterd door het pianospel van mijn zoon en een beeldend werk van mijn jongste dochter.

[… Maar hun verhaal had besloten niet langer verder te gaan, er waren geen woorden meer over. De letters waren op. Er was zelfs geen plaats meer voor een einde. Stilletjes aan maakte het verhaal zich van hen los en vloog weg, de donkere sterrenhemel tegemoet...]

Three creations as a hymn to the creativity in our family: hats designed for a story by my eldest daughter, recited by my husband and accompanied by my son’s piano playing and a visual work by my youngest daughter.

[…But their story had decided to go no further, there were no words left. The letters were gone. There was not even room for an end. Silently the story broke away from them and flew off into the dark starry sky…]