rugstipgoudoogdaas _ dotted golden-eyed horsefly

Een hoed dient in onze doorsnee opvatting om het lichaam te versieren of te beschermen, maar naast deze functie kan het veel meer zijn. Sommige hoeden zijn anders. Zij trekken de aandacht naar zichzelf toe, zoals een beeldend kunstwerk. Hoe meer je ernaar kijkt, hoe bevreemdender zij werken. Je gaat op de hoed zelf letten. Hij vraagt erom dat je zijn mysteries ontrafelt… zoals in een fabel van Toon Tellegen.

“…’Wat een hoed! Wat een hoed!’ riepen de dieren naar elkaar. De rugstipgoudoogdaas zat onder de hoed, die langzaam verder over zijn gezicht en vervolgens over zijn hele lichaam schoof. Niemand keek naar hem en niemand dacht aan hem.”

A hat serves in our common view to decorate or protect the body, but besides this function it can be much more. Some hats are different. They draw attention to themselves, like a visual work of art. The more you look at them, the more surprising they work. You are going to pay attention to the hat itself. He asks that you unravel his mysteries… as in a fable by Toon Tellegen.

“…’What a hat! What a hat!” the animals shouted to each other. The dotted golden-eyed horsefly was under the hat, which moved slowly over his face and then all over his body. No one looked at him and no one thought of him.”